Operacions bàsiques de restaurant i bar

cursosOperacions bàsiques de restaurant i bar

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat HOTR092_1 – Nivell 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total hores

250 hores + 80h de pràctiques professionals

Dates

Tarragona: (03/05/2021)

Centres
Subvencionat

per aturats, amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur

Tarragona: del 3 de maig al 12 d’agost de 2021.
De dilluns a divendres de 17:30h a 21h.

Certificat de professionalitat HOTR092_1 – Nivell 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Anglès B2

cursosAnglès B2

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS
amb places limitades per aturats

Duració hores totals 60h

Total hores

60 hores

Dates

Tarragona Grup A: del 19/02 al 01/04

PROPERES EDICIONS
Tarragona Grup B: del 07/04 al 17/05 de 2021
Tarragona Grup C: del 25/05 al 07/07 de 2021
Tarragona Grup D: del 12/07 al 13/08 de 2021
(cada edició és independent)

Centres
Subvencionat

Treballadors /es de qualsevol sector
Treballadors/es en situació d’ERTO de qualsevol sector
Places limitades per a aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 19/02 al 01/04 de 2021
Tots els dilluns, dimecres i divendres de 18h a 21h.
El dijous 31/03 de 18h a 21h.Pots accedir al curs acreditant un nivell d’anglès previ
cursat amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya o bé realitzant una prova de nivell.

Certificat d’aprofitament.

Classes presencials sempre que la situació Covid ens ho permeti. Sinó passaríem a classes en aula virtual.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SEPE
logo-consorci
catformacio

Anglès A2

cursosAnglès A2

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Duració hores totals 140h

Dret examen oficial subvencionat KET

Total hores

140 hores

Dates
Pendent d’assignar data d’inici
Centres
Subvencionat

per aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca de feina

cursosCreació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca de feina

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

25% AULA VIRTUAL / 75% TELEFORMACIÓ

Total hores

35 hores

Dates

Pendent d’assignació

Centres
Subvencionat

per a alumnes que hagin realitzat algun curs a la convocatòria FOAP 2018 i FOAP 2019

Tot el que necessites saber

informació general

Pendent d’assignació

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-fundacion

Instrucció en ioga

cursosInstrucció en ioga

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0311 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 d’octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Total hores

470 h de formació + 120 h de pràctiques

Dates

Lleida: del 24/02 al 18/06 de 2021

Centres
Subvencionat

per aturats i amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Lleida: del 24/02 al 23/06 de 2021
De dilluns a divendres de 15h a 21h.

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Condicionament físic en grup amb suport musical

cursosCondicionament físic en grup amb suport musical

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0110 – Nivell 3 (R.D. 1087/2005, de 16 septiembre; modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de novembre, y actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de febrero).

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Total hores

510 h de formació
+ 120 h de pràctiques

Dates

Tarragona (16/03/2021)

Subvencionat

per aturats amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 16 de març al 16 de juliol de 2021
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent

cursosCondicionament físic en sala d'entrenament polivalent

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0210 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Total hores

480 h de formació + 120 h de pràctiques

Dates

Barcelona PROPERAMENT

Subvencionat

per aturats i amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Pendent d’assignació

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Socorrisme en espais aquàtics naturals

Socorrisme Platja

cursosSocorrisme en espais aquàtics naturals

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP0209 – Nivell 2
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Total hores

360h + 90h de pràctiques

Dates

Barcelona (25/01/21)

Subvencionat

per aturats i amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

BARCELONA:
de dilluns a divendres de 15h a 21.30h
dissabtes puntuals de 9h a 15h

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

cursosSocorrisme en instal·lacions aquàtiques

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP096_2 – Nivell 2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por 146/2011, de 4 de febrero )

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

 

Total hores

300h de formació + 90h de pràctiques

Dates

Tarragona (22/02/2021)
Lleida (01/03/2021)
Tortosa (12/03/2021)
El Vendrell (15/03/2021)
Alcanar PROPERAMENT
Barcelona PROPERAMENT

Subvencionat

per a persones aturades
places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 22/02 al 04/05 de 2021.
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Lleida de l’1/03 al 04/05 de 2021
De dilluns a divendres de 15h a 21h i dissabtes de 10h a 15h.

Tortosa: PROPERAMENT

El Vendrell: del 15/03 al 25/05 de 2021
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Alcanar: PROPERAMENT

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE