El secret per assolir els objectius que ens proposem al gimnàs

Quan parlem d’assolir objectius al gimnàs hi ha un dubte que pràcticament sempre apareix: apostem per la qualitat o per la quantitat?

Hi ha tres variables que hem d’entendre quan anem al gimnàs i tenim un objectiu concret (ja sigui incrementar la massa muscular, millorar la nostra força, aprimar-nos, etc.). Aquestes tres variables son:

  • el volum de treball realitzat,
  • la intensitat (la proximitat entre la càrrega mobilitzada i el teu esforç màxim)
  • i la freqüència (distribució que es fa del volum al llarg de la setmana)

Hem de tenir clar que la musculatura requereix d’un volum mínim efectiu per generar adaptacions. Per tant, cada grup muscular necessitarà una quantitat de sèries efectives per unitat de temps per poder millorar.

Què significa que les sèries siguin efectives?

Molt senzill. Consisteix en tenir  una intensitat prou elevada per generar tensió mecànica en les nostres fibres musculars. Això s’aconsegueix treballant aproximadament entre 1 i 5 repeticions del fallo muscular, sempre seguint les indicacions d’un professional.

Tenim dos factors essencials per poder valorar si la intensitat d’una sèrie està sent prou elevada:

  1. El primer és la velocitat d’execució del moviment, sabent que quan la fatiga muscular augmenta, cada cop ens costa més moure la carga i, per tant, ho fem de forma més lenta.
  2. El segon és la supervisió d’algun tècnic, com els que tenim als nostres centres, la qual permetrà que la vostra subjectivitat cada cop sigui més objectiva i que ajusteu millor aquesta intensitat i, per tant, pugueu ser més eficients entrenant.

El secret, doncs, per poder aconseguir els objectius que ens proposem al gimnàs consisteix en, d’una banda la qualitat de treball (per fer que les sèries siguin efectives) i  la quantitat de treball (per arribar al volum mínim necessari per generar adaptacions, el qual variarà en funció del nivell de la persona usuària).

Per gestionar tot aquest volum i intensitat, els nostres tècnics es basen en la freqüència.  La variable de la freqüència anirà agafant més importància a mesura que augmenta el nivell de l’esportista.

Jordi Hernàndez
Entrenador personal
Responsable Sala Fitness
Campió absolut SENIOR PES MORT Espanya 2019