L’entrenament invisible

Entrenar el descans ha de formar part de la nostra rutina.

Avui em sento renovat gràcies a la pausa que vaig fer ahir. Això passa perquè no per entrenar més i en major intensitat obtenim millors resultats.

En la nostra planificació d’entrenament és molt important tenir en compte que cal dedicar un temps al descans, perquè l’organisme pugui realitzar adaptacions fisiològiques de millora a l’estímul de l’entrenament.

Com a norma, aquest factor important que anomenem repòs, s’ha de realitzar almenys un o dos dies per setmana, depenent del nivell físic de la persona i dels objectius que es proposa. Si acumulem massa sessions sense descans es podria produir un valor no desitjat anomenat sobreentrenament.

Què és i quines conseqüències comporta el sobreentrenament?

El sobreentrenament és un procés de fatiga crònica en el que es desajusten diversos sistemes de l’organisme, com l’hormonal o el sistema nerviós, i que provoca que el rendiment baixi considerablement, requerint, de manera forçada, un temps de repòs absolut per a poder-se recuperar totalment. Si no féssim interrupcions en l’entrenament, entraríem en un cercle viciós vinculat a l’esgotament que el faria inefectiu i, a més a més, augmentaria el risc de lesió.

Com podem identificar el procés de sobreentrenament?

Aquest procés desadaptatiu està associat a sensacions d’esgotament, pèrdua de la força i del rendiment, apatia, dificultat de conciliar la son, etc.

Com planifico els meus descansos?

Depenent del tipus d’entrenament, s’estableixen criteris de recuperació que van des de les 12 a les 72 hores. Per exemple, els entrenaments de força requereixen més temps de descans en comparació amb un treball cardiovascular de baixa intensitat. En canvi, amb els entrenaments d’alta intensitat, deixar 48 hores de descans entre sessions permet entrenar tres dies no consecutius a alta intensitat (per exemple, dilluns, dimecres i divendres) i, de forma alterna, dos dies a baixa intensitat (per exemple, dimarts i dijous).

Guillermo Ángel Gazquez
Coordinador de tècnics de fitness
Especialista en activitats dirigides