Ciclo Indoor Formació Completa

cursosCiclo Indoor BÁSICO + AVANZADO

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

40% AULA VIRTUAL / 60% PRESENCIAL

Total horas

60 horas

Fechas

Lérida (22/05/2021)
Tarragona (05/06/2021)

Subvencionado

para trabajadores/as en activo del sector deportivo,
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector,
para Autónomos/as
y para personas desempleadas

Todo lo que necesitas saber

información general

LÉRIDA: 40% en aula virtual, 60% presencial
Del 22 de mayo al 10 de julio de 2021
Martes y jueves de 09:30h a 12:30h (virtuales)
Sábados de 10h a 14h (presenciales)
El primer fin de semana, 22 y 23 de mayo (sábado y domingo de 10h a 14h) se realiza la formación básica presencial.

TARRAGONA: 50% en aula virtual, 50% presencial
Del 05 de junio al 24 de julio de 2021
La formación inicial se llevará a cabo de forma presencial en los días 5 (de 9h a 14h) i 6 (de 10h a 14h) de junio.
La formación nivel avanzado se llevará a cabo en los siguientes horarios:
Junio (en aula virtual): días 7, 11, 14, 18, 21 y 28 de 9:30h a 12h.
Junio (presencial): días 12 (de 9h a 14h) i 13 (de 10h a 14h).
Julio (en aula virtual): días 2, 5, 9, 12, 16 y 19 (de 9:30h a 12h) i 23 (de 9:30h a 12:30h)
Julio (presencial): días 3, 10 y 24 (de 9h a 15h)
DESCARGA EL CALENDARIO DEL CURSO!

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-fundacion

Ciclo Indoor Avanzado

cursosCiclo Indoor Avançat

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

Total horas

60 horas

Fechas

Barcelona (04/10/2021)
Tarragona (12/11/21)

Subvencionado

para trabajadores/as en activo del sector deportivo,
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector,
para Autónomos/as
y para personas desempleadas

Todo lo que necesitas saber

información general

BARCELONA: del 4 al 25 de octubre de 2021
Lunes 4 y 25 de octubre de 09:30h a 13h (virtuales)
Viernes 8 de octubre de 09:00h a 13h (virtual)
Viernes 15 de octubre de 09:30h a 13h (virtual)
Sábados 9 y 16 de octubre de 8h a 15h (presencial)

TARRAGONA: del 12 de noviembre de 2021 al 22 de enero de 2022
Viernes 12, 19 y 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre, 7, 14 y 21 de enero de 17h a 20h (sesiones virtuales)
Sábados 13, 20 y 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre de 9h a 13h (sesiones presenciales)
Sábados 8, 15 y 22 de enero de 9h a 12h (sesiones presenciales)

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-fundacion

Pilates MAT

cursosPilates MAT

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA

Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

Total horas

90 horas

Fechas

En estos momentos no hay ediciones previstas.

Subvencionado

para trabajadores/as en activo del sector deportivo,
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector,
para autónomos/as
y para personas desempleadas

Todo lo que necesitas saber

información general

En estos momentos no hay ediciones previstas.

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-fundacion

Monitor de técnicas acuáticas

Monitor de técniques aqu

cursosMonitor de técnicas acuáticas

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

Total horas

50 horas

Fechas

Pendiente de asignación

Centros

Tarragona
Barcelona

Subvencionado

para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Pendiente de asignación

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-fundacion

Acondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

cursosAcondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0210-Nivel 3 (RD 1518/2011, de 31 de octubre) CURSO HOMOLOGADO PARA EL ROPEC
Total horas
480h de formación + 120h de prácticas profesionales
Fechas

Lérida: del 17/05 al 06/09 de 2022 Tarragona: del 20/01/2022 al 13/05/2022 Barcelona: del 15/02/2022 al 14/06/2022

Centros
Tarragona Lérida Barcelona
Subvencionado
para desempleados y con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Lleida: inici 17/05/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Dissabtes de 9h a 14h

Tarragona: inici 20/01/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Barcelona: inici 15/02/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

cursosAcondicionamiento físico en grupo con soporte musical

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0110- Nivel 3 (R.D. 1087/2005, de 16 septiembre; modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de novembre, y actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de febrero). CURSO HOMOLOGADO PARA ROPEC
Total horas
510h de formación +120h de prácticas profesionales
Fechas
Barcelona 1a edición: del 18/01/2022 al 06/05/2022 Lérida: marzo 2022 Barcelona 2a edición: del 12/05/2022 al 02/09/2022
Centros
Tarragona Lérida El Vendrell Barcelona
Subvencionado
para desempleados con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona 1a edició: del 18/01 al 06/05
De dilluns a divendres de 15h a 21h.
(alguns dissabtes, puntualment, de 9h a 15h)

Lleida: març-juliol 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h,

Barcelona 2a edició: del 12/05/2022 al 02/09/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Inglés A2

cursosInglés A2

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Duración horas totales 22h Derecho a examen oficial subvencionado KET  
Total horas
220 horas
Fechas

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022

Tarragona: Maig 2022 Tierras del Ebro: Abril 2022

Centros
Subvencionado

para per personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores/as.

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022
Grup 1: de dilluns a divendres de 9h a 15h
Grup 2: de dilluns a divendres de 15h a 21h

Tarragona: maig 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tortosa: abril 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs subvencionat per a aturats, amb places limitades per a treballadors.
Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent* i no disposar d’acreditació de nivell A2 o superior de llengua estrangera
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
Produccions orals en llengua anglesa
Produccions escrites en llengua anglesa

+ 40h de formació complementària amb inserció laboral i PRL

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici de l’acció formativa el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del curs, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua. Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5. Tots els alumnes que hagin aprovat el curs tenen dret a presentar-se a l’examen oficial de Cambridge, amb les tases pagades.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2