L’exercici físic, el millor aliat contra la Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 està incrementant la morbiditat i la mortalitat a nivell mundial. És per aquest motiu que es prenen mesures en tot el món per prevenir la transmissió de persona a persona. L’habitual estil de vida es veu ara afectat pel distanciament social i l’aïllament però… què hem de fer amb l’exercici físic?

Està demostrat que l’exercici físic és una teràpia efectiva per a la majoria de les malalties cròniques, amb efectes directes sobre la salut física i la mental (1), especialment per aquelles que pateix la gent gran, un dels perfils més vulnerable vers la Covid-19. Ara és encara més necessari que no parin els seus programes d’exercici físic, ja que els ajuda a prevenir la sarcopenia (pèrdua de massa muscular), la fragilitat o el risc de caigudes entre d’altres.

La gravetat dels símptomes associats a la Covid-19 està relacionada amb l’estat de salut de les persones abans de la infecció. El sobrepès o la obesitat, la resistència a la insulina i la diabetis es troben entre les patologies prèvies que condicionaran el procés dels afectats per la Covid-19, propiciant l’hospitalització i elevant el risc de mortalitat.

Per això es suggereix l’entrenament habitual i el manteniment d’una bona condició física, especialment a nivell cardiorespiratori; ja que són factors inmunoprotectors en pacients que contreuen la Covid-19 (2). Per tant, una persona físicament activa, sana i amb una bona resposta del seu sistema immunològic, està més protegida contra la infecció i més preparada per enfrontar-la en cas de contreure-la.

Es coneix que l’exercici físic en intensitat i volum moderat juntament amb una bona nutrició i salut mental, millora la immunitat de la persona (3). És per aquest motiu que, ara més que mai, hem de realitzar exercici físic i hem de lluitar contra el risc d’inactivitat física en els temps que corren.

I què vol dir exercici físic moderat? Quines són les recomanacions?

La OMS (Organització Mundial de la Salut) i l’ACSM (American College of Sports Medicine) han realitzat unes recomanacions específiques d’exercici físic adaptades per fer a casa durant el confinament (3). És important posar-se en mans de professionals que ens assessorin en quin tipus d’exercici és més aconsellable fer, com realitzar-lo, a quina intensitat o amb quina freqüència, tot adaptat a les nostres necessitats. I no és només qüestió de la edat, evidentment una persona de 20 anys no té les mateixes necessitats que una de 80 anys. No obstant, dos persones amb la mateixa edat, però amb nivells de condició física i condicionants per a la pràctica esportiva diferents, tindranrecomanacions d’exercici diferents.

I per últim… el gimnàs és segur?

En la última actualització (16/10/20) del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (4), l’àmbit que ha recollit major nombre de brots és el social, associat a reunions familiars. Mirant amb detall els brots que s’estan produint, en cap d’ells figuren els centres esportius i gimnasos, fet que encara reforça més la teoria de que els gimnasos que compleixen amb la normativa són entorns segurs i, a més, necessaris per a garantir una bona salut.

Laia Claverias Bonilla
Directora de l’Espai del Grup Serviesport.
Graduada en Fisioteràpia i Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Màster de Prescripció d’Exercici Físic per a la Salut.
Més de 10 anys d’experiència en Exercici Físic per a la Salut.

  1. Jiménez-Pavón D, Carbonell-Baeza A, Lavie CJ. Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. Prog Cardiovasc Dis. 2020 May-Jun;63(3):386-388. doi: 10.1016/j.pcad.2020.03.009. Epub 2020 Mar 24. PMID: 32220590; PMCID: PMC7118448.
  2. Zbinden-Foncea H, Francaux M, Deldicque L, Hawley JA. Does High Cardiorespiratory Fitness Confer Some Protection Against Proinflammatory Responses After Infection by SARS-CoV-2? Obesity (Silver Spring). 2020 Aug;28(8):1378-1381. doi: 10.1002/oby.22849. Epub 2020 Jul 9. PMID: 32324968; PMCID: PMC7264673.
  3. Ranasinghe C, Ozemek C, Arena R. Exercise and well-being during COVID 19 – time to boost your immunity. Expert Rev Anti Infect Ther. 2020 Jul 23:1-6. doi: 10.1080/14787210.2020.1794818. Epub ahead of print. PMID: 32662717.
  4. Actualización nº 230. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 16.10.2020 (datos consolidados a las 14:00 horas del 16.10.2020). Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_230_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3WfKEP11eq4OafjhKPS4AKOhi9G6f7mg02CKxwRmCWT64vccpxyCYYXjA