Skip to content

cursosAnglès A2

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Duració hores totals 140h

Dret examen oficial subvencionat KET

Total hores

140 hores

Dates
Pendent d’assignar data d’inici
Centres
Subvencionat

per aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea