Skip to content

Mesures d’higiene i protecció enfront la Covid-19

A ROYAL ESCOLA DE FORMACIÓ PENSEM EN LA SALUT DE TOTES LES PERSONES

La prioritat de Royal Escola de Formació és vetllar per la salut de totes les persones que formen part del projecte educatiu.

El nostre compromís amb el benestar i la salut dels alumnes i de l’equip docent ens ha portat a seguir les recomanacions i normatives marcades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a prendre mesures perquè el centre de formació pugui tornar a obrir les seves aules garantint la seguretat de totes les persones.

Què fem al centre per tu?

La distribució de les taules i cadires ja està preparada per garantir la distància de seguretat mínima entre l’alumnat.

Es disposa d’un gel hidroalcohòlic a cada aula per poder rentar-te les mans sempre que ho necessitis.

Els recursos i materials es netejaran després de ser utilitzats.

Cada aula es desinfectarà després de cada us.

Es netejaran els WC com a mínim 2 vegades al dia.

Es ventilaran les instal·lacions abans de l’arribada dels alumnes.

Totes les classes teòriques que es puguin, es passaran a sessions en Aula Virtual per reduir el contacte proper de l’alumnat.

Què he de fer jo?

Requisits abans d’accedir al centre de formació

No tenir simptomatologia compatible amb la Covid19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Seguir les recomanacions que marca el protocol de Salut en quant als contactes estrets (persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys d’1,5 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes).

En el cas de que es doni la situació, informar ràpidament a la direcció del centre.

 

Accés al centre de formació

Cal que respecteu la distancia de seguretat d’1,5-2 metres recomanada a l’entrada i sortida del centre

L’accés al centre es farà de manera esglaonada. Si us plau, respecteu l’horari d’entrada proposat el primer dia de curs per cada grup.

El personal administratiu us rebrà i realitzarà una presa de temperatura corporal. En cas que la temperatura sigui superior a 37º no es permetrà l’accés.

Abans d’accedir a l’aula, disposeu de gel hidroalcohòlic per rentar-vos les mans.

 

Mesures durant les classes (tant teòriques com pràctiques)

Mantenir la distància de seguretat adient, entre 1,5 i 2 metres.

No treure’s la mascareta en cap moment.

Rentat de mans continu, sobretot sempre que es toqui un paper o document, abans i després d’anar al WC,…

En sessions pràctiques, respectar la normativa vigent del departament de salut i respectar la normativa de les instal·lacions que fem ús.

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU COMPROMÍS!

ENTRE TOTS PRESERVEM LA SALUT DE TOTES LES PERSONES!