Operacions Bàsiques de Pastisseria

cursosOperacions bàsiques de pastisseria

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat HOTR0109 – Nivell 1
(RD 1179/2008, de 11 de juliol)

Total hores

370 hores de teoria + 80h de pràctiques

Dates

Inici immediat
OBERTA PREINSCRIPCIÓ

Centres
Subvencionat

per aturats amb Diversitat funcional (75% places)
per aturats sense Diversitat funcional (25% places)

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)

Omple el formulari de preinscripció i t’informarem de tots els detalls!

Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i assistir seguint instruccions en la preparació d’altres més complexes, realitzant operacions bàsiques d’aprovisionament intern i aplicant tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria. En petits establiments de restauració pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

MF1333_1: Aprovisionament intern i conservació en pastisseria. (120 hores)

UF0053: (Transversal) Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
UF0817: Aprovisionament intern en pastisseria. (30 hores)
UF0818: Conservació en pastisseria . (60 hores)

MF1334_1: preelaboració, elaboració i presentació en pastisseria. (240 hores)

UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
UF0819: preelaboració de productes bàsics de pastisseria. (90 hores)
UF0820: Elaboracions bàsiques de productes de pastisseria. (60 hores)
UF0821: Presentació i decoració de productes de rebosteria i pastisseria. (30 hores)

MP0167: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions bàsiques de pastisseria. (80 hores)

FCO. Capacitació complementària

Se situa, principalment, en sectors i subsectors productius i de prestació de serveis, com ara l’hoteleria i la restauració, en els quals es desenvolupen processos de preelaboració, elaboració i conservació de productes de pastisseria. Botigues especialitzades en les quals es comercialitzin productes de pastisseria.

Ajudant de pastisseria.
Ajudant de magatzem de pastisseria.
Empleat d’establiment de pastisseria

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral. 

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives. 

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’alumnat despondrà d’una persona de suport educatiu i emocional per a poder gestionar les diferents situacions. I d’aquesta manera poder treballar també les relaciones interpersonals.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. 

Serà una avaluació continuada.

La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Operacions Bàsiques de Cuina

cursosOperacions Bàsiques de Cuina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Per a persones amb diversitat funcional intel·lectual 

Duració hores totals certificat de professionalitat 430h

Total hores

350 hores teoria
80h de pràctiques professionals

Dates

Inici immediat
OBERTA PREINSCRIPCIÓ

Centres
Subvencionat

per aturats amb diversitat funcional intele·lectual (75% places) i
per aturats sense diversitat funcional (25% places)

Tot el que necessites saber

informació general

Omple el formulari de preinscripció i t’informarem de tots els detalls!

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) + Informe de la discapacitat psíquica (fotocòpia ICASS)

 

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria. En petits establiments de restauració pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

MF0255_1: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris. (120 hores)

UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)

UF0054: Aprovisionament de matèries primeres en cuina. (30 hores)

UF0055: Preelaboració i conservació culinàries. (60 hores)

MF0256_1: Elaboració culinària bàsica. (180 hores)

UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)

UF0056: Realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l’elaboració culinària. (90 hores)

UF0057: Elaboració de plats combinats i aperitius. (60 hores)

MP0014: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions bàsiques de cuina. (80 hores)

Auxiliar de cuina
Ajudant/a de cuina
Encarregat/ada d’aliments i begudes (hoteleria)
Empleat/ada de petit establiment de restauració

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.
La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Cuina

cursosCuina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Exclusiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual

Duració hores totals certificat de professionalitat 736h

Total hores

736 hores

Dates

Inici immediat
OBERTA PREINSCRIPCIÓ

Centres
Subvencionat

per aturats amb Diversitat funcional (75% places)
per aturats sense Diversitat funcional (25% places)

Tot el que necessites saber

informació general

Omple el formulari de preinscripció i t’informarem de tots els detalls!

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)

Desenvolupar i executar de manera correcta les tasques pròpies de l’ocupació d’Auxiliar de Cuina, concretament: Neteja de maquinària, fogons, instal·lacions i altres elements de cuina, preparar i higienitzar els aliments, conservació adequada dels aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hostaleria, turisme i allotjament.

MÒDUL I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL A LA CUINA

1.- Continguts pràctics

– Preparar l’àrea de treball i recollir-la una vegada realitzat el procés culinari

– Recepció dels articles

– Emmagatzematge de les mercaderies

– Distribució de tasques en grups de treball per partides de plats.

– Assignació de responsabilitats

– Organització del treball en equip

2.- Continguts teòrics

– Brigades del restaurant.

– Partides: Salser, Entremeser, Rebost, Habitació freda, Rostit

– Jerarquies: Cap de cuina, Cap de partida, Ajudant de cuina, Rentaplats.

– Autonomia a la feina: Treball en equip, Actitud positiva cap al treball. , Responsabilitat de les pròpies tasques, Organització de la feina.

– Cura de les eines i instal·lacions.

– Capacitat de resolució de problemes a la feina: Adaptació als canvis, Comunicació, Comportament afectiu a la feina, Companyia i col·laboració en les tasques.

3.- Continguts relacionats amb la professionalitat

– Organització de les tasques

– Autonomia en les funcions pròpies

– Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques

– Resolució de conflictes

– Col·laboració i treball en equip

– Desenvolupament d’habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat, atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la frustració

MÒDUL II INSTAL·LACIONS I ESTRIS

1.- Continguts pràctics

– Inventari del material de cuina.

– Elaboració de plats cuinats.

– Identificació, coneixement i experiència en l’ús dels diferents estris.

– Seguiment de fitxes de receptes amb els estris necessaris.

– Neteja, ordre, recompte i manteniment del material existent.

2.-Continguts teòrics

– Vocabulari d’estris de cuina.

– Estris i classificació: Inventari, Maquinària i funcionament

– Distribució de l’espai físic de la cuina.

– Encès, neteja i posada a punt de fogons i cuines.

– Utilització i conservació d’estris de cuina: coneixement i conservació de les cambres frigorífiques, Neteja i desinfecció de les instal·lacions, els equips i els estris, La contaminació creuada.

– Neteja de l’espai físic

– infraestructura dels diferents espais (cuina per a col·lectivitats, bar, càtering, restaurant,…)

3.- Continguts relacionats amb la professionalitat

– Utilització i manteniment del material

– Autonomia en les funcions pròpies

– Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques – Resolució de conflictes

– Col·laboració i treball en equip

– Desenvolupament d’habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat, atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la frustració

MÒDUL III NOCIONS DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ

1.- Continguts pràctics

– Realització de plats cuinats amb aliments de les diferents famílies. – Seguiment de les fitxes de receptes, definició de les propietats nutritives de cada plat.

2.- Continguts teòrics

– Fruites.

– Verdures i hortalisses.

– Llet i derivats.

– Carns, arrossos, llegums i fruita seca.

– Olis i greixos.

– Grups complementaris: Additius, sucres. Refrescos i begudes alcohòliques. Generalitat i classificació de cada família. Transformació. Productes elaborats i semielaborats.

– Dieta equilibrada.

– Alimentació sana.

– El procés nutritiu.

– Necessitats de l’organisme humà.

– Contingut dels aliments: proteïnes, vitamines, minerals, greixos, hidrats de carboni, etc.

– Aliments d’època.

– Cuina estacional

3.- Continguts relacionats amb la professionalitat

– Elaboració de plats seguint paràmetres equilibrats i tenint en compte l’estacionalitat

– Autonomia en les funcions pròpies

– Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques

– Resolució de conflictes

– Col·laboració i treball en equip

– Desenvolupament d’habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat, atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la frustració

MÒDUL IV ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PLATS

 1.- Continguts pràctics

– Diferents tècniques en la realització de plats. salses i guarnicions.

– Càlcul de les quantitats d’aliments necessaris

– Treball en petits grups en la realització de diferents propostes de menú.

2.- Continguts teòrics

– Vocabulari.

– Tècniques: bullir, al vapor, saltar, fregir, estofar, al forn… – Salses, adobs, condiments…

– Les receptes de cuina: ingredients i quantitats.

– Cuina de mercat i aliments de temporada.

– Aperitius

– Primers plats

– Segons plats

– Cuina mediterrània

– Cuina estacional

– Plats típics d’altres cultures

– Menús.

– La Minuta.

– Receptari

3.- Continguts relacionats amb la professionalitat – Realització de plats

– Control del rebost

– Autonomia en les funcions pròpies

– Responsabilitat en el desenvolupament de les tasques

– Resolució de conflictes

– Col·laboració i treball en equip

– Desenvolupament d’habilitats sociolaborals: assistència, puntualitat, atenció, iniciativa, relació amb companys i superiors, tolerància a la frustració

MÒDUL V MANIPULADOR D’ALIMENTS

  1. Continguts pràctics
  2. Continguts teòrics
  3. Continguts relacionats amb la professionalitat

 MÒDUL V TECNOLOGIA I INFORMÀTICA

1.- Continguts pràctics

– Utilització d’un ordinador

– Recerca d’informació necessària

– Control informàtic d’estocs

2.- Continguts teòrics

– Introducció: l’ordinador: Components, Processador, Memòria, Perifèrics, Conceptes bàsics de funcionament, Software/Hardware

– Software i sistemes operatius: Introducció al Sistema Operatiu Windows 98 [XP], L’entorn i les seves possibilitats, La barra de tasques i el menú Inici, Gestió d’arxius: l’explorador de Windows.

– Introducció a Word i Excel.

– Internet i la World Wide Web (WWW): Què és Internet?. Concepte de xarxa, Com funciona Internet, Navegadors, Seguretat a Internet, Direccions d’interès a referència a l’especialitat del curs, Direccions d’interès al àmbit professional.

3.- Continguts relacionats amb la professionalitat – Aplicació d’eines informàtiques en les tasques – Actitud proactiva davant les noves tecnologies

Auxiliar de cuina
Auxiliar de cambrer en bar-cafeteria
Auxiliar de cambrer en sala

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

 

 

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

 

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. Serà una avaluació continuada.

La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:

    La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.

    La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

 

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea