Cocteleria

cursosCocteleria

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER TREBALLADORS/ES

Incorpora noves habilitats i amplia les oportunitats de servei al teu negoci

100% PRESENCIAL

Total hores

20 hores

Dates

Tarragona: 17, 19, 24 i 26 d’octubre de 2022

Centres
Subvencionat

per a treballadors /es de qualsevol sector
per a treballadors/es en situació d’ERTO de qualsevol sector
amb places limitades per a aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Treballadors/es de qualsevol sector.
Treballadors/es en situació d’ERTE
Places limitades per a persones aturades (cal estar inscrit a l’atur)

Tarragona, 17, 19 24 i 26 d’octubre de 2022
dilluns i dimecres de 16h a 21h

Certificat d’aprofitament

preguntes freqüents

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

cursos

relacionats

Operacions bàsiques de restaurant i bar

cursosOperacions bàsiques de restaurant i bar

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat HOTR092_1 – Nivell 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total hores

250 hores + 80h de pràctiques professionals

Dates

Tarragona: (20/04/2021)

Centres
Subvencionat

per aturats, amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur

Tarragona: del 20 d’abril al 29 de juliol de 2021.
De dilluns a divendres de 17:30h a 21h.

Certificat de professionalitat HOTR092_1 – Nivell 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

preguntes freqüents

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

cursos

relacionats

Mindfulness

cursosMindfulness

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS

Experimenta la pràctica de l’atenció plena
Aprèn a gestionar l’estrès i el temps

Total hores

30 hores

Dates

Tarragona: 21/05/2022

Centres
Subvencionat

per a treballadors /es de qualsevol sector
per a treballadors/es en situació d’ERTO de qualsevol sector
amb places limitades per a aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 21 de maig al 2 de juliol de 2022
Dissabtes de 9h a 14h

preguntes freqüents

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

cursos

relacionats

Operacions bàsiques de pastisseria

cursosOperacions bàsiques de pastisseria

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat HOTR0109 – Nivell 1
(RD 1179/2008, de 11 de juliol)

Total hores

370 hores de teoria + 80h de pràctiques

Dates

Tarragona: inici 31/05/2022

Centres
Subvencionat

Per aturats amb Diversitat funcional (75% places)
Per aturats sense Diversitat funcional (25% places)

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)

Tarragona: del 31 de maig al 31 d’agost de 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

cursos

relacionats

Auxiliar d’empleat d’oficina

cursosAuxiliar d'empleat d'oficina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Exclusiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual

Duració hores totals certificat de professionalitat 410h

Total hores

410 hores

Dates

Tarragona (01/06/21)

Centres
Subvencionat

per aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 01/06 al 06/10 de 2021.
De dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h.

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) + Informe de la discapacitat psíquica (fotocòpia ICASS)

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

cursos

relacionats

Auxiliar d’hostaleria i neteja

cursosAuxiliar d'hostaleria i neteja

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Exclusiu per a persones amb discapacitat psíquica

Duració hores totals certificat de professionalitat 610h

Total hores

610 hores

Dates

Per concretar

Centres
Subvencionat

per aturats

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) + Informe de la discapacitat psíquica (fotocòpia ICASS)

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

cursos

relacionats

Auxiliar de cuina

cursosAuxiliar de cuina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Exclusiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual

Duració hores totals certificat de professionalitat 736h

Total hores

736 hores

Dates

Tarragona (04/05/2021)
2a Edició

Centres
Subvencionat

per persones aturades amb diversitat funcional intel·lectual.

Tot el que necessites saber

informació general

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) + Informe de la discapacitat psíquica (fotocòpia ICASS)

TARRAGONA: Del 4 de maig al 17 de setembre de 2021
De dilluns a divendres de 8.30h a 16.30h.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

cursos

relacionats

Anglès A2

cursosAnglès A2

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS/ES

Duració hores totals 220h

Dret examen oficial subvencionat KET

Total hores

220 hores

Dates

Tarragona: del 27/09 fins a mitjans de desembre
Terres de l’Ebre: del 11/10 al 15/12 de 2022.
Barcelona: del 28/09 al 23/11 de 2022

Centres

Tarragona
Barcelona
Terres de l’Ebre (Tortosa)

Subvencionat

per persones en situació d’atur, amb places limitades per a treballadors/es

Tot el que necessites saber

informació general

Tarragona: del 27/09 a mitjans de desembre 2022
de dimarts a divendres de 9h a 15h

Terres de l’Ebre: del 11/10 al 15/12 de 2022
en aula virtual, a més de dues sessions presencials (la primera i l’última)

Barcelona: del 28/09 al 23/11 de 2022
de dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs subvencionat per a aturats, amb places limitades per a treballadors.
Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent* i no disposar d’acreditació de nivell A2 o superior de llengua estrangera
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
Produccions orals en llengua anglesa
Produccions escrites en llengua anglesa

+ 40h de formació complementària amb inserció laboral i PRL

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici de l’acció formativa el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del curs, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua. Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5. Tots els alumnes que hagin aprovat el curs tenen dret a presentar-se a l’examen oficial de Cambridge, amb les tases pagades.

preguntes freqüents

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionats

Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca de feina

cursosCreació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca de feina

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

100% PRESENCIAL

Total hores

35 hores

Dates

Inici: 20 de setembre

Centres
Subvencionat

per a alumnes que hagin realitzat algun curs a la convocatòria FOAP 2018 i FOAP 2019

Tot el que necessites saber

informació general

7 sessions de 5 hores (09:00h a 14:00h)
Dies: 20, 21, 24, 27, 28 i 30 de setembre.

preguntes freqüents

FAQS

Logo SOC
logo-fundacion

cursos

relacionats

Instrucció en ioga

cursosInstrucció en ioga

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0311 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 d’octubre)

CURS HOMOLOGAT amb accés directe al ROPEC

Total hores

470 h de formació + 120 h de pràctiques

Dates

Lleida: del 22/06/2022 al 31/10/2022

Terres de l’Ebre: Últimes places!

Tarragona: del 29/03/2022 al 21/07/2022

Centres
Subvencionat

per aturats/es i amb places limitades per a treballadors/es

Tot el que necessites saber

informació general

Lleida: del 22/06 al 31/10 de 2022.
De dilluns a divendres de 9h a 15h.
(Vacances del 20 al 28 d’agost)

Terres de l’Ebre: Últimes places!
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tarragona: del 29/03/22 al 21/07/22
De dilluns a divendres de 15h a 21h.

preguntes freqüents

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionats